Biznes jarayonlar avtomatizatsiyasi uchu ERP, CRM tizimlar

Bir vaqtning o'zida bitta ma'muriy panelda turli xil CMS-larda bir nechta saytlarni boshqarish tizimini joriy etish.

boshqa xizmatlar